Hemvärnets Musikkår Västmanland

Sedan 1:a januari 1992 utgör kåren – klädd i arméns uniform m/87 – Hemvärnets Musikkår Västmanland, som är godkänd för alla förekommande ceremonispelningar och bl a har spelat vid statsbesök och högvaktsavlösningar vid Stockholms slott. Värt att näma är Hannover och Bremen där musikkåren deltog i två stora tattoon 2004 respektive 2006.

Historian bakom Hemvärnets Musikkår Västmanland

Ibland kan önskningar gå i uppfyllelse genom ingripande av högre makter eller i varje fall försvarsmakter. Så kan det förefalla när Lyran fick sitt hemvärnsuppdrag.

I mitten på 1980-talet började kårens tamburmajor Lennart Persson leka med tanken att Lyran skulle kunna ombildas till Hemvärnsmusikkår. Lyran hade länge lagt an på ett militärt uppträdande och t.ex. som enda civila musikkår fått deltaga i ceremonier på regementet i Örebro och på Karlsborgs flygflottilj, båda nedlagda nu – men det var ju knappast Lyrans fel.

Medlemmarnas intresse för hemvärnstanken var till att börja med ganska svalt, mycket beroende på att man inte visste hur det då skulle gå med ”gamla” Lyran. Intresset ökade så småningom, men ett hinder var att försvarsområdet Uppland/Västmanland inte behövde ytterligare en musikkår. Det fanns redan en i Uppsala, vilket ansågs tillräckligt.

Då inträffar det fantastiska: en försvarsorganisation lösgör Västmanland, som får bilda ett eget försvarsområde. Här finns det inte längre någon aktiv hemvärnsmusik, och man bestämmer sig för att upprätta en musikkår. Året är 1991 och erbjudandet går till Lyran.

Andra aspiranter kanske finns, men ingen som är så väl förberedd för uppgiften.

Lyran tar chansen, utbildas, utrustas och startar i sin nya roll. Fyra år senare blir musikkåren godkänd för de mest krävande uppdragen, statsbesök och vaktparader, en nivå som endast ett 20-tal musikkårer i landet besitter.

I september 1995 genomför kåren sin första vaktparad och högvaktsavlösning.

När Hemvärnets Musikkår Västmanland – som är det officiella namnet – nu är väletablerad, har organisationsändringen gjort sitt, och Västmanland upphör att vara en självständig enhet. Men musikkåren består.

Mycket annat har också gått Lyrans väg. Dirigenten Roger Bejefalks position först som musikledare i Köping och sedan i Arméns Musikkår har varit mycket betydelsefull och hans erfarenheter från Arméns Musikkår har kommit Västmanlands Hemvärnsmusikkår och därmed Lyran tillgodo på bästa sätt.

Lyran har kunnat fortsätta sin verksamhet som civil kår med alla traditionella spelningar och en och annan större konsert.

Som Hemvärnsmusikkår gör man varje år ett antal ”pliktspelningar”, som kan vara vaktparader, militära ceremonier eller uppdrag från Hemvärnet som övningsorkester vid t.ex. dirigentkurser.

Nämnas måste ju också när Hemvärnet år 2000 firade sitt 60-årsjubileum och medverkade i Swedish Army Tattoo med en uppvisning som avslutades med ett framträdande av en 200 man stor musikkår, vari ingick bl.a. Västmanlands Hemvärnsmusikkår. Det innebar framträdanden inför många tusen åskådare vid tre föreställningar i Globen i Stockholm.

Musikkåren har alltid omhuldats av ledningen för försvarsområdet. Det stöd kåren fick inför den första pirrande vaktparaden kommer deltagarna aldrig att glömma.

Den tvekan som fanns hos en del av Lyrans medlemmar att bli hemvärnsmusiker är sedan många år bortblåst. För vem vill inte vara med i denna verksamhet, som ger så mycket och tydligt föddes under en lycklig stjärna!