1:a maj-parad

Lyran deltar i 1:a maj-paraden i Köping. 
Tid och plats meddelas senare. 

Tider och datum:
1 maj 2019, 00:00 - 23:59