Lyrans Vänner

Lyrans Vänner är en stödförening som har funnits sedan år 1970 som stöd till musikföreningen Lyran. Det stöd som Lyrans Vänner ger till Lyran är oftast ekonomiskt, men kan även förekomma i form av förtäring som vid exempelvis konserter och repetitionshelger.

Dessa ändamål finansieras genom inkomna medlemsavgifter till Lyrans Vänner från dem som vill ge ett frivilligt bidrag per år för att stödja musikkåren, genom lottförsäljning vid Lyrans framträdanden samt anordnande av kaffeförsäljning vid Lyrans konserter.

Inkomna medel förvaltas sedan av styrelsen i Lyrans Vänner och går oavkortat till Lyrans verksamhet och överlämnas vid olika tillfällen. För att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet i den utsträckning som vi har gjort hittills ser vi gärna att fler ansluter sig. För närvarande är vi ca 200 medlemmar.

Vi är också tacksamma om några vill hjälpa oss i styrelsen eller arbetsgruppen.

Är ni inte redan medlemmar i Lyrans Vänner men vill bli det och vill ge ett bidrag till Lyrans musikaliska verksamhet, kan ni sätta in lägst 150 kronor per person och år, uppåt finns ingen gräns, på bankgiro 207-7964 eller till Lyrans Vänners Swish-nummer: 123 290 52 63

Meddela ditt namn, adress och gärna epost som vi kan nå dig på!

Med vänliga musikhälsningar
Styrelsen i Lyrans Vänner
Elisabeth Sköld-Englund ordf.
tfn 0221-146 85

no images were found