Ledning


Musikaliskt ansvarig och pedagogisk ledare för vår verksamhet är vår dirigent Björn Waldebrink. Björn är utbildad klarinettist med kammarmusikinriktning. Huvudlärare var Kjell-Inge Stevensson. Dirigering, blåsorkestermetodik och ensembleledning har studerats vid Försvarmusikcentrums Musikkonservatorium samt vid Musikhögskolan i Piteå. Även studier i filmmusikvetenskap har bedrivits vid Stockholms universitet.

Framför allt har Björn arbetat med blåsorkestrar men även med symfoniska orkestrar. Den militära musiken och marschmusiken ligger Björn varmt om hjärtat. Uppvuxen i Karlskrona med Marinens Musikkår som stadens professionella orkester låg militärmusiken nära till hands. Värnplikten genomfördes som musiker i Arméns Musikkår och efter högskolestudier återvände Björn till denna orkester som konsertmästare och instruktör för de värnpliktiga musikerna. Som militärmusiker fick Björn även repetera och dirigera musikkåren vid ordinarie dirigents frånvaro. Detta ledde till att Björn rekryterades till Hemvärnet och senare Örebro Blåsarsymfoniker som dirigent. Vid flera tillfällen har Björn även dirigerat Arméns Musikkårs Vetereranmusikkår bland annat vid Kronprinsessans bröllop.

Björn har bland annat belönats med Arméns Musikplutons förtjänstmedalj (silver), Arméns Musikkårs Vänförenings förtjänstmedalj (guld) och Militärmusikksamfundets medalj till Sam Rydbergs minne (brons) för sitt arbete med militärmusik.

Hösten 2015 tilldelades Björn Militärmusiksamfundets medalj Pro Musica Militare i valör silver, samt Centrala Musikrådets (CMR) resestipendium. Björn reste i juni 2016 till USA och gästdirigerade bland annat en konsert med Maryland Defence Force Band samt besökte Washington och U.S. Marine Band.

Styrelse, Musikföreningen Lyran

Hemvärnets Musikkår Västmanland

Ordförande 
Eric King
Telefon: 070-948 41 84
E-post: eric@mugio.com
Vice ordförande
Ulrika Björnberg
Chef
Mattias Abrahamsson
Telefon: 070-259 87 69
E-post: karchef@telia.com
Kassör
Olle Sjöstedt
Sekreterare
Olle von Walden
Ställföreträdande Chef
Erik Einan
Vice sekreterare
Erik Einan
Ledamot
Mattias Abrahamsson
 
Klubbmästare
Joakim Andersson
Suppleanter
Magnus Englund
Per Moréus
 

 Musikaliska poster

Dirigent/musikalisk ledare
Björn Waldebrink
Telefon: 070-586 73 41
E-post: bjorn.waldebrink@gmail.com
Hemvärnstrumslagare/tamburmajor
Clas Halldén
Telefon: 010-121 20 58
E-post: clas.hallden@gmail.com
Notmarskalkar
Ulf Wessén
Telefon: 070-528 36 40
E-post: wessen@koping.net